dung môi 783

Xuất xứ:
Màu:
Kích thước: 1kg, 3kg, 5kg/hộp
Đặc tính: lau lưới chống bít tắc bản in lụa, pha loãng mực in