Giấy can

 

Xuất xứ
Màu sắc Trắng ngà
Kích thước A3, A4
Đặc tính Ra phim, dùng cho máy in effson, định lượng 63, 73, 93. 1 tập 250 tờ