KHUNG IN CỐC IN LY TRÀ SỮA

Kích thước 20X45 TRONG LÒNG (CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU
Đặc tính ĐƯỢC LÀM HOÀN TOÀN BẰNG NHÔM GIÚP TĂNG ĐỘ BỀN KHI SỬ DỤNG. VÀ CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN