KHUNG IN GÓC CẠNH, LỒI LÕM

Kích thước MỌI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU
Đặc tính