KHUNG IN KHỔ LỚN

Kích thước MAX SIZE 1600X3000MM
Đặc tính VỚI ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN VÀ HỆ THỐNG SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO CÓ THỂ HOÀN THÀNH
CÁC KHUNG IN KHỔ LỚN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH
HÀNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG TỐT NHÂT