KHUNG IN LY TRÀ SỮA

Kích thước 20X45 TRONG LÒNG (CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO YÊU CẦU
Đặc tính SỬ DỤNG BẰNG KEO CHỤP HKPLUS CỦA MUKARAMI GIÚP TĂNG ĐỘ BỀN CỦA BẢN IN