KHUNG IN TRÊN MỌI CHẤT LIỆU

Kích thước MỌI KÍCH THƯỚC THEO YÊU CẦU
Đặc tính ĐƯỢC LÀM TỪ KHUNG NHÔM HOẶC GỖ SỬ DỤNG LƯỚI CHUYÊN DỤNG PHÙ HỢP CHO MỖI LOẠI CHẤT LIỆU RIÊNG KẾT HỢP CÙNG KEO
CHỤP BẢN MUKARAMI(NHẬT BẢN) GIÚP TĂNG
ĐỘ BỀN CHO BẢN IN