Keo Plus 7000

Xuất xứ Anh Quốc
Màu sắc Xanh lá cây
Kích thước 1kg/hộp kèm bắt sáng
Đặc tính Dùng để chụp lưới cho cả hệ mực nước và mực dầu, Lưỡng tính, thông dụng dễ chụp.