phim cuộn trong/đục

Xuất xứ Trung Quốc
Màu sắc Trắng trong, trắng đục
Kích thước 1500 tờ/thùng, 12 cuộn/thùng, 9 cuộn/thùng, 6 cuộn/thùng
Đặc tính Dùng để ra film, chụp bản in lưới. Dùng cho máy in phun