tech-pl

Xuất xứ Mỹ
Màu sắc Xanh
Kích thước 1kg/hộp
Đặc tính Dùng để chụp lưới, chụp in dày bản cho ngành vải