Tối đa chi phí xưởng in lụa nên dùng khung gỗ hay khung nhôm?

Ngành in lụa có lịch sử phát triển trên 1000 năm. “Người ta phát minh ra sợi tơ khi kéo căng trên một khung gỗ. Với hình ảnh khuôn tô gắn phía dưới khung bằng keo hồ có thể dùng...