Mực HWAKI – đối thủ nặng ký trong cuộc cạnh tranh mực in túi bóng

Thị trường cuối năm 2023 nổi lên một cái tên dự báo oanh tạc khắp các xưởng in lưới miền Bắc. Sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, mực HWAKI by Hòa Khí đã có mặt trên thị trường...