Chuyên gia Keo chụp bản Murakami thăm Hòa Khí và đối tác xưởng in

Ngày 6/12, đoàn chuyên gia từ tập đoàn Murakami có chuyến thăm Việt Nam để trao đổi kỹ thuật mới cùng đội ngũ Hòa Khí. Đồng thời, đoàn chuyên gia tới hỗ trợ và chia sẻ trực tiếp tại xưởng...